Contacteer ons:

Bouwbedrijf Bloemen Jos
Heuvelstraat 77
3550 Heusden-Zolder
011/57 40 58

(enkel voormiddag bereikbaar)
info@bouwbedrijfbloemen.be

 

 

 

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Bouwbedrijf Bloemen Jos BVBA op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@bouwbedrijfbloemen.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Bouwbedrijf Bloemen Jos bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Bouwbedrijf Bloemen Jos bvba omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming . Deze kan u opvragen via mail.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:
Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Bouwbedrijf Bloemen Jos Bvba contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.